Defror har du brug for en revisor
Defror har du brug for en revisor
 • February 1, 2016
 • dkadmin

Hvad er en revisor.

Revisoren hjælper primært virksomheder med revidering og kontrol af regnskaber. Revideringen består i, at de kontrollerer at virksomhedens regnskaber er korrekte og opfylder kravene til kontoplan, har de nødvendige bilag osv. Dermed er revisoren med til at sikre, at virksomhedens regnskab giver et retvisende billede af den enkelte virksomheds situation og økonomi. Derudover hjælper revisoren med rådgivning og ofte også bogførings-/regnskabsarbejde.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom revisoren måske har hjulpet med både bogføring og udarbejdelse af regnskabet, så er vil aflæggelsen af regnskabet altid være ledelsens ansvar!

Hvordan kan en revisor hjælpe dig

En personlig ejet virksomhed og interessentskaber er ikke underlagt revisionspligt. Men ligesom andre virksomhedsformer kan de stadig bruge en revisor til meget andet end blot revision af regnskaber. Revisoren besidder typisk en bred erfaring og viden omkring mange områder inden for opstart og drift af virksomheder – og ikke mindst optimering af de økonomiske muligheder omkring skat og moms.

 

Opgavetyper, som en revisor kan hjælpe med:

 • Stiftelse af selskaber og personligt ejede virksomheder
  Revisoren kan ofte hjælpe med de nødvendige registreringer hos det offentlige. Nogle gange er det også nødvendigt at rådføre sig med en advokat, for at få udarbejdet dokumenter – især hvis man er flere, som stifter virksomhed sammen.
 • Hjælp til skatteopgørelser, selvangivelser og forskudsopgørelser
 • Momsregistrering og momsafregning
 • Lønsumsregistrering og indberetning
 • Udarbejde balance og regnskab
 • Lønkørsel og udarbejdelse af lønsedler
 • Bogføring
  • Bankafstemning
  • Indtastning af bilag
  • Indberetning af løn