MOMS – hVAD ER DET OG HVORDAN AFREGNES DET
MOMS – hVAD ER DET OG HVORDAN AFREGNES DET
  • February 4, 2016
  • dkadmin

Hvad er moms.

Moms er kort sagt en SKAT, som momsregistrerede virksomheder er pålagt at opkræve, når de sælger varer og/eller ydelser. Momsen påvirker derfor ikke virksomhedens resultat, idet det faktisk bare er penge, som virksomheden opkræver på vegne af SKAT og som derfor skal sendes videre til SKAT.

Salgsmoms

Salgsmomsen i Danmark er på 25 % og pålægges varens/ydelsens pris. Det betyder, at hvis du vil sælge en vare for 100 kr. skal du lægge 25 kr. moms oveni prisen, så kunden betaler dig 125 kr. Momsen skal altid angives ud fra fakturadato, uanset hvornår kunden betaler. Kun hvis der er konstateret tab kan momsen tilbageføres.

Købsmoms

Som momsregistreret virksomhed kan man fratrække den moms, som er pålagt de varer/ydelser man køber fra andre momsregistrerede danske virksomheder. Momsen skal dog altid fremgå af en faktura fra virksomheden, så man må ikke selv beregne sig frem til den. Ligeledes skal man være opmærksom på, at for visse varer/ydelser er det ikke muligt at fratrække momsen – og nogle gange kan kun noget af momsen fratrækkes.

Andre momsformer

Hvis man har en virksomhed, som importerer varer fra andre lande, skal der pålægges en såkaldt importmoms. Og har man en virksomhed, som handler med brugte varer, kan man bruge en speciel Brugtmoms. Ligeledes er der specielle regler for virksomheder, som leverer elektroniske tjenesteydelser til privatpersoner. Disse former berøres dog ikke her, men man kan få information og vejledning hos sin revisor eller SKAT omkring dette.

Afregning af moms

Momsregistrerede danske virksomheder skal med faste intervaller afregne moms overfor SKAT. De fleste virksomheder skal betale moms hvert halve år, dog betaler nogle virksomheder kvartårlig eller månedlig i stedet for. Virksomheden har pligt til selv at sørge for korrekt og rettidig afregning. Afregning laves på TastSelv Erhverv på SKAT’s hjemmeside.

Når der skal afregnes moms med SKAT, skal man lægge sammen, hvor stort et beløb virksomheden samlet har opkrævet hos sine kunder i salgsmoms. Samtidig skal der beregnes, hvor meget virksomheden har betalt i købsmoms til andre virksomheder. Forskellem mellem den opkrævede salgsmoms og den betalte købsmoms, bliver det momsbeløb, som virksomehden skal betale til SKAT.

Som nystartet virksomhed vil man typisk have store udgifter. Derfor kan det i starten ske, at virksomhedens samlede købsmoms er højere end dens salgsmoms (negativ moms). Hvis det er tilfældet, har virksomheden ret til at få overskydende momsbeløb udbetalt via momsangivelsen.

Ændring af momsafregning

Som tidligere nævnt har virksomheder med en omsætning under 5 mio. Kr. (eksl. moms) som standard halvårlig momsafregning. Men ønsker virksomheden en kortere afregningsperiode er det muligt at søge om dette. Det kan f.eks. være en fordel i opstartsfasen, hvor virksomheden har negativ moms. Ændring af momsafregningsperiode er selvfølgelig også mulig for virksomheder med større omsætning, hvis de skulle ønske det. Dog skal man være opmærksom på, at det kun er muligt at søge om ændret afregningsperiode 2 gange årligt. Man kan søge pr. 1 januar eller pr. 1 juli, og ansøgningen skal sendes senest en måned før via SKAT.dk.