Start af virksomhed
Start af virksomhed
 • February 8, 2016
 • dkadmin

Skal du momsregistreres?

Ikke alle virksomheder skal momsregistreres – eller kan blive det. Normalt skal du momsregistreres og opkræve moms, når du starter en virksomhed, der leverer varer og tjenesteydelser og/eller hvis du handler med udlandet.

Du skal f.eks. momsregistreres hvis du:

 • Fremstiller, opbevarer eller transporterer varer
 • Bygger, vedligeholder og reparerer fast ejendom
 • Sælger ydelser som f.eks. rådgivning, IT, rengøring og reklameHvis den årlige omsætning er under 50.000 kr. er der dog ikke noget krav om momsregistrering. Du skal stadig betale skat af din indtægt, selvom du ikke er momsregistreret.Vær desuden opmærksom på, at det er op til SKAT at vurdere, om du anses som værende selvstændig eller lønmodtager – og om den virksomhed du driver er erhvervsmæssig eller en hobby. Sørg for at få afklaring fra SKAT fra starten.

Hvilken virksomhedsform skal du vælge?

Der finde mange forskellige virksomhedsformer, og når du starter virksomhed, skal du vælge hvilken form, der passer bedst til lige netop dig og din virksomhed. Hvis du senere ønsker er det senere muligt at ændre virksomhedsform. Det er dog noget forskelligt, hvor besværligt og omkostningsfyldt det er.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV):

 • Ingen krav til startkapital
 • Må kun have én ejer og må ikke have ansatte
 • Ejeren af PMV hæfter med alt hvad han/hun ejer og har for virksomhedens gæld og forpligtelser
 • Virksomhedens årlige momspligtige omsætning må max være 50.000 kr.
 • Overskuddet af PMV beskattes som personlig indkomst

Enkeltmandsvirksomhed:

 

 • Ingen krav til startkapital
 • Må kun have én ejer, men må gerne have ansatte
 • Ejeren hæfter med alt hvad han/hun ejer og har for virksomhedens gæld og forpligtelser
 • Ejeren kan vælge at blive beskattet efter enten Personskattereglerne, Virksomhedsordningen eller Kapitalafkastordningen

Iværksætterselskab (IVS):

 

 • Krav til startkapital/selskabskapital på mindst 1 kr.
 • Må have flere ejere (iværksætteranpartshavere) og må have ansatte
 • Iværksætteranpartshaverne hæfter kun med det beløb, som de har indskudt i selskabet eller stillet kaution for. Iværksætterselskabet hæfter alene for selskabets gæld og forpligtelser
 • Iværksætterselskabet betaler selskabsskat af overskuddet
 • Man har pligt til at binde min. 25% af selskabets overskud hvert år, indtil man når 50.000 kr.
 • Iværksætteranpartshaverne beskattes som almindelig lønmodtager. Får man som ejer betalt udbytte af ejerandel, skal man betale udbytteskat af dét beløb

Anpartsselskab (ApS):

 

 • Krav til startkapital/anpartskapital på 50.000 kr.
 • Må have flere ejere (anpartshavere) og må have ansatte
 • Anpartshaverne hæfter kun med det beløb, som de har indskudt i selskabet eller stillet kaution for. Anpartsselskabet hæfter alene for selskabets gæld og forpligtelser
 • Anpartsselskabet betaler selskabsskat af overskuddet
 • Anpartshaverne beskattes som almindelig lønmodtager. Får man som ejer betalt udbytte af ejerandel, skal man betale udbytteskat af dét beløb

Aktieselskab (A/S):

 

 • Krav til startkapital/selskabskapital på 500.000 kr.
 • Må have flere ejere (aktionærer) og må have ansatte
 • Aktionærerne hæfter kun med det beløb, som de har indskudt i selskabet eller stillet kaution for. Aktieselskabet hæfter alene for selskabets gæld og forpligtelser
 • Aktieselskabet betaler selskabsskat af overskuddet
 • Aktionærerne beskattes som almindelig lønmodtager. Får man som ejer betalt udbytte af sin ejerandel, skal man betale udbytteskat af dét beløb

Bemærk, at der kan være stor forskel på hvilke krav og regler der er til de forskellige virksomhedsformer i forhold til bogføringsregler, regler om registrering, krav om ejerbog, krav om årsregnskab og meget andet.

 

LaV EN FORRETNINGSPLAN

En forretningsplan beskriver din idéen med din (kommende) virksomhed og hvordan du har tænkt dig at drive og udvikle den på sigt. Forretningsplanen er et godt redskab til over for dig selv og f.eks. bank, revisor, investorer og det offentlige at tydeliggøre dine visioner, dine målsætninger, din baggrundsviden, dine erfaringer, dit budget og meget mere. Forretningsplanen er dermed med til at få dig til at fremstå mere seriøs og målrettet og giver rådgivere bedre grundlag for at give dig den rette rådgivning.

Hvad indeholder en forretningsplan

 

Forretningsplanen skal tilpasses din virksomhed og dig. Nogle punkter, der kan være relevante at medtage er:

 • Ressumé
  Essensen af hele virksomhedens idé, virksomhedstype, organisationsbeskrivelse, kompetencebeskrivelse, beskrivelse af produkt/serviceydelse, målsætning og forventninger, budget for det første år
 • Idégrundlag og vision
  Hvad er idéen, hvad skal den føre til og hvad er behovet for en virksomhed med den idé
 • Personlige forudsætninger
  Hvad er dine personlige motiver og realistiske evner til at blive selvstændig. Beskriv din erfaring, dine styrker, dit netværk, dit behov for startkapital, din forventning til hvor mange timer du skal arbejde
 • Produktbeskrivelse
  Afhængig af om der er tale om et fysisk produkt eller en serviceydelse, kan der beskrives om der er brug for produktudvikling, specielt udstyr, om der kræves tilladelser
 • Markedsanalyse – og beskrivelse
  Beskriv målgruppen (private, virksomheder, alder, m.m.), det geografiske marked, konkurrenter, behov for markedsføring, markedsføringsmetoder
 • Leverandørbeskrivelser
  Dine forventninger til leverandører