SKATTEFRADRAG

SKATTEFRADRAG

Skatterådgivning og skattefradrag

Som revisor og skatterådgiver er det vores opgave at sikre dig det størst mulige udbytte af din virksomhed. Ud fra kendskabet til dine regnskaber og dine økonomiske planer vil jeg derfor aktivt holde øje med udviklingen på skatteområdet, og gøre dig opmærksom på tiltag, som kan være til din fordel. Det kan fx være nye virksomhedsformer og fradragsordninger eller den mest fordelagtige måde at finansiere firmabilen på. Målet er, at du får den størst mulige andel af virksomhedens indtægter udbetalt – efter skat.

Valg af virksomhedsform og skatteordning

For at minimere din skattebetaling bruger vi bl.a. SKAT NOVA Systemet er udviklet af skatteeksperter og ajourføres løbende med de nyeste lov- og regelændringer. Jeg kan også rådgive om valg af virksomhedsform og om hvilken skatteordning, der er bedst for dig. Der er forskellige skatteregler og skattefradrag for de forskellige typer af virksomheder, og det kan ofte betale sig at skifte virksomhedsform, når den lille personlige virksomhed er ved at udvikle sig til big business.

Vi er omhyggelige med at få alt med

Vistas Revisor sørger naturligvis for, at alle dine skattefradrag kommer med i selvangivelsen og i bogføringen. Vi kender alle de danske regler indgående og ved præcis, hvad du har ret til inden for:

 • Personfradrag
 • Kørselsgodtgørelse og Befordringsfradrag
 • Rejsegodtgørelse, særligt rejsefradrag
 • Pendlerfradrag
 • Momsfradrag
 • Rentefradrag
 • Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser
 • Håndværkerfradrag
 • Etablerings og iværksætterkonto
 • Tab på konkurser
 • Donationer til velgørende organisationer
Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

 • Du har styr på økonomien
 • Overblikket over resultatet
 • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
 • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
 • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
 • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
 • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.