Årsrapport for selskaber med fravalgt revision

Årsrapport for selskaber med fravalgt revision

Årsrapport uden revision

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Fravalg af revision kan kun ske ved stiftelse af virksomheden eller på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Som ejer skal du dog stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Vistas Revisor kan hjælpe dig med at udarbejde årsrapporten efter årsregnskabslovens regler. Og ved revisionspligt kan vi formidle kontakten til vores samarbejdspartner.

Krav til selskaber med fravalgt revision

Din virksomhed kan fravælge revision, hvis den to regnskabsår i træk ikke overskrider to af de nedenstående kriterier på balancedagen:

  • balancesum på 4 mio. kr.
  • nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Som tidligere nævnt kan virksomheder også fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.