Stiftelse af selskaber og personligt ejede virksomheder

Stiftelse af selskaber og personligt ejede virksomheder

Vi stifter og registrerer alle former for virksomheder

Vistas Revisor kan hjælpe dig med at vælge den mest fordelagtige virksomhedsform og efterfølgende sørge for korrekt stiftelse og registrering. Hvilken virksomhedsform, der passer til din forretning, afhænger primært af om du er ene om ejerskabet eller I er flere samt af størrelsen på selskabskapitalen.

Fra 1 til 500.000 kr. i selskabskapital

Mens holdingselskaber og iværksætterselskaber kan stiftes med 1 kr. i kapital, skal du indskyde mindst 50.000kr. i kapital i anpartsselskaber og 500.000 kr. i aktieselskaber (her kan beløbet dog indskydes i etaper).

Vistas Revisor rådgiver om og hjælper med at stifte og registrere alle typer af virksomheder:

 • Iværksætterselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Holdingselskaber
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

 • Du har styr på økonomien
 • Overblikket over resultatet
 • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
 • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
 • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
 • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
 • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.