Årsregnskab – personligt ejet virksomhed

Årsregnskab – personligt ejet virksomhed

Måneds-, kvartals- og årsregnskaber

Hvor hyppige og udførlige dine regnskaber skal være, afhænger i høj grad af din virksomheds størrelse og aktiviteter samt dit behov. Men det er vigtigt at ramme det rigtige niveau allerede fra start, så du får fuldt udbytte af de ressourcer der lægges i udarbejdelsen af regnskaberne. Her er det en god idé at bruge Vistas Revisor som sparringspartner. Vi vil hurtigt kunne analysere dine regnskaber og skræddersy en løsning, der passer til dine behov.

Alt kører efter bogen

Det kan være svært at overskue alle de regler, der løbende indføres og ændres på området. Det behøver du heller ikke, når du har Vistas Revisor som rådgiver og sparringspartner. Vi følger med i lovgivningen og har kendskab til alle regler. Du kan derfor fuldt ud koncentrere dig om dine kunder, samt overlade alt øvrigt som foreløbige ansættelser, gebyrer og strafrenter mv. til os.

Vistas Revisor tilbyder følgende ydelser inden for bogføring:

 • Moms og lønsumsafgift, inklusive indberetning heraf
 • Afstemning af regnskab og periodisk status
 • Bankafstemning
 • Indtastning/scanning af bilag
 • Indberetning af løn
 • Udarbejdelse af balance
Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

 • Du har styr på økonomien
 • Overblikket over resultatet
 • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
 • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
 • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
 • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
 • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.