Stiftelse af anpartsselskab

Stiftelse af anpartsselskab

Begrænset hæftelse i et anpartsselskab

Anpartsselskaber er den mest populære virksomhedsform i Danmark (tæt efterfulgt af de nye iværksætterselskaber). En af de store fordele ved et anpartsselskab er, at du har begrænset hæftelse. I modsætning til personligt ejede firmaer hæfter du ikke med hele din formue, men maksimalt med din indskudte kapital.

Lad Vistas Revisor stå for stiftelse af dit anpartsselskab
Før dit nye selskab kan drive virksomhed i Danmark, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. Denne stiftelse af anpartsselskab kan du trygt overlade til Vistas Revisor. Vi sørger for, at alle krav opfyldes, og at der bl.a. udarbejdes og indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter til Erhvervsstyrelsen.

Til brug for stiftelse af dit nye anpartsselskab skal vi bruge følgende:

  • ID på dig som stifter af selskabet i form af kopi af pas/kørekort
  • Underskrevet stiftelsesdokument
  • Dokumentation for selskabskapitalen
Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.