Lønsum

Lønsum

Skal du betale lønsum?

Lønsumsafgift modsvarer moms og er populært sagt den afgift, der bliver pålagt overskuddet fra salg af momsfrie varer. Du kan dog godt have nogle varer eller ydelser, der er momspligtige og samtidig nogle, der ikke er momspligtige. Det er derfor en god idé at gennemgå dine aktiviteter med Vistas Revisor inden din første moms-/lønsum-indberetning.

Beregning af lønsumsafgift

Lønsumsafgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens eventuelle overskud. Der er imidlertid forskel på den sats, der anvendes til at beregne lønsumsafgiften, afhængig af virksomhedens aktivitet og organisationsform.

Virksomheder, der ikke har nogle ansatte, kan dog også være pålagt at betale lønsumsafgift. I så fald vil lønsumsafgiften blive udregnet på baggrund af det samlede overskud til indehaveren.

Følgende aktiviteter er afgiftspligtige som lønsum:

 • Sundhedspleje (fx læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter og hospitaler)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (undtaget museer, biblioteker etc.)
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Personbefordring
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri
Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

 • Du har styr på økonomien
 • Overblikket over resultatet
 • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
 • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
 • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
 • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
 • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.