LØNNINGER

LØNNINGER

Lønsedler og lønregnskab

Vistas Revisors service på lønområdet omfatter både udarbejdelse af lønsedler for funktionærer og timelønnede samt indrapporteringer til offentlige myndigheder – inkl. eventuelle korrektioner og rettelser i eIndkomst.

Rådgivning og ekspertviden inden for løn- og personalejura

For at køre din lønadministration så strømlinet og effektivt som muligt, har vi indgået en samarbejdsaftale med Bluegarden.dk, der er Danmarks førende udbyder af lønløsninger. Med fri adgang til hotline inden for løn- og personalejura er du sikret den optimale ekspertviden og support, når der er brug for det.

Danløn bliver også benyttet af en del af vores kunder som passer bedre til deres virksomhedsrutiner, hvor der er email hotline tilknyttet.

Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.