Resultat- og likviditetsbudget

Budgetter er et centralt styringsredskab

Et budget er en prognose for den økonomiske udvikling i din virksomhed inden for en given periode. Det er dermed også et godt redskab til at forudse og styre investering og likviditet.
Samtidig er det et krav når man skal søge om finansiering.

Optimering af likviditeten

Vistas Revisor tilbyder analyse og rådgivning med henblik på at optimere likviditeten i din virksomhed. I fællesskab drøfter vi mulighederne og forudsætningerne for budgettet. Herefter sørger Vistas Revisor for opsætning og løbende vedligeholdelse af budgetterne i regneark, så du altid har et klart overblik over udviklingen i din økonomi.

Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.