Personligt ejede virksomheder

Personligt ejede virksomheder

Forskel på virksomhedens og din private økonomi

Personligt ejede virksomheder kendetegnes ved, at der ikke er indskudt kapital i virksomheden – i modsætning til selskaber (fx aktie- eller anpartsselskaber). Du driver den derfor inden for rammerne af din private økonomi – dog med en klar opdeling af virksomhedens og din private økonomi.

I dag omfatter personligt ejede virksomheder:

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Krav til årsregnskab for personligt ejede virksomheder

Din bogføring skal opbygges, så skattemyndighederne kan følge alle posteringer, der er relevante for de skattemæssige opgørelser – selvangivelsen og regnskabet. Der er ingen særlige krav om årsregnskab, men jo bedre du præsenterer din økonomi, jo nemmere er det for SKAT at godkende den.

Årsregnskab og selvangivelse i samme arbejdsgang

Det samlede resultat af din virksomhed (indtægter fratrukket udgifter) skal stå i din personlige selvangivelse. Derfor et det mest rationelt at få udarbejdet virksomhedens og dit personlige regnskab i samme arbejdsgang.
Hos Vistas Revisor er det nemt at få udarbejdet såvel virksomhedens årsregnskab som din og din ægtefælles selvangivelser. Vi udarbejder som regel årsregnskabet ud fra vores bogføring og afstemninger, men kan også gøre det efter din egen balanceopgørelse.

Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.