SKATTESAGER

SKATTESAGER

Rådgivning i skatteret og assistance i skattesager

Hvis du får brug for rådgivning inden for skatteret eller gerne vil have assistance i en skattesag, er du altid velkommen til at henvende dig til mig. Det sparer dig for en del udgifter, da jeg allerede har sat mig ind i dine økonomiske forhold, og hurtigt kan komme med en kvalificeret vurdering af din retsstilling.

Hjælp til klage over skatteafgørelse

Ønsker du at klage over en afgørelse fra skattemyndighederne, er jeg altid klar til at vende problemstillingen med dig. Jeg kan bl.a. bidrage med at udarbejde dine argumenter med henvisning til de relevante regler i skatteloven – og du kan dermed nedsætte udgiften.

Tilskud ved skattesager

Der kan søges offentligt tilskud til dækning af skatteyderens udgifter til advokat- og revisorudgifter i forbindelse med skattesager, som indbringes for Landsskatteretten eller domstolene.

Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.