Stiftelse af selskaber og personligt ejede virksomheder

Stiftelse af selskaber og personligt ejede virksomheder

Vi stifter og registrerer alle former for virksomheder

Vistas Revisor kan hjælpe dig med at vælge den mest fordelagtige virksomhedsform og efterfølgende sørge for korrekt stiftelse og registrering. Hvilken virksomhedsform, der passer til din forretning, afhænger primært af om du er ene om ejerskabet eller I er flere samt af størrelsen på selskabskapitalen.

Fra 1 til 500.000 kr. i selskabskapital

Mens holdingselskaber og iværksætterselskaber kan stiftes med 1 kr. i kapital, skal du indskyde mindst 50.000kr. i kapital i anpartsselskaber og 500.000 kr. i aktieselskaber (her kan beløbet dog indskydes i etaper).

Vistas Revisor rådgiver om og hjælper med at stifte og registrere alle typer af virksomheder:

  • Iværksætterselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Aktieselskaber
  • Holdingselskaber
  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)